Το ΦΤΕΡΟ είναι ένα πρωτοποριακό εργαστήριο μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, δράσης και ψυχαγωγίας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Σε ένα περιβάλλον ζεστό και φιλόξενο, η μάθηση συνδυάζεται με την ελευθερία έκφρασης, η διασκέδαση με την υπευθυνότητα, η προσωπική ανάπτυξη με την ομαδικότητα. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τέχνη, αποδεσμεύουν δημιουργικά τις εκφραστικές τους ικανότητες και ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Πρόκειται για έναν οικείο τόπο συνάντησης μέσα στην πόλη όπου τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους δημιουργικά και παράλληλα να ικανοποιήσουν την αστείρευτη ανάγκη τους για παιχνίδι και επικοινωνία με συνομήλικους.

Το ΦΤΕΡΟ είναι ένας χώρος δυναμικός που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς που αφορούν στη σύγχρονη πραγματικότητα: Έτσι εφαρμόζοντας τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής που προωθούν τη βιωματική μάθηση σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου σε πολλούς τομείς όπως της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της αισθητικής αγωγής και των παραδοσιακών τεχνών.

Επιπλέον, με σεβασμό στις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας στο ΦΤΕΡΟ λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής γονέων το οποίο περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες, σεμιναριακούς κύκλους, και ομάδες υποστήριξης.


 

Copyright © 2024 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης