Μέσα στις ομάδες δημιουργικής έκφρασης τα παιδιά απελευθερώνουν τη φαντασία τους, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τις ικανότητές και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, εκφράζουν συναισθήματα και ασκούνται στην ομαδικότητα και τη συνεργασία. 

Copyright © 2024 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης