Το Εργαστήριο ΦΤΕΡΟ οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για ενήλικες και ιδιαίτερα για παιδαγωγούς και εμψυχωτές με στόχο την προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας σε κάθε μορφή.

 

Copyright © 2019 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης