Σε μια προσπάθεια εναλλακτικής προσέγγισης και υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση ή/και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη το Εργαστήριο Φτερό ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές ομάδες και προτείνει εναλλακτικές μεθόδους υποστήριξης.

 

 


Copyright © 2024 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης