ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης ΦΤΕΡΟ σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία από το 2005 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής αγωγής σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς (WWF Ελλάς) και άλλους ειδικούς συνεργάτες. Τα προγράμματα αυτά συνδέονται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και προωθούν σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους μέσα από μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία.
Αξιοποιώντας την εμπειρία και κατόπιν αξιολόγησής τους, κάθε χρονιά τα προγράμματα ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία και δραστηριότητες και προσαρμόζονται ανάλογα στις ανάγκες και στις ικανότητες κάθε ηλικιακής ομάδας.

 

 

 

Copyright © 2023 - Φτερό - Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης